εξαπίνης

(Α ἐξαπίνης και δωρ. και αιολ. τ. ἐξαπίνας)
ξαφνικά, αιφνίδια, απροσδόκητα, απρόβλεπτα («θῆρε δύω... ἐλθόντ' ἐξαπίνης», Ομ. Ιλ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Λέξη άγνωστης ετυμολ. Εμφανίζει όμοιο σχηματισμό με το επίρρημα εξαίφνης, ενώ η ετυμολογική σύνδεσή του με τα άφαρ, άφνω δεν έχει ισχυρή βάση].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐξαπίνης — sudden indeclform (adverb) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Μήδε λίην χαλεποῖσιν ἀσῶ φρένα, μήθ’ ἀγαθοῖσιν τερφθῆς ἐξαπίνης. — μήδε λίην χαλεποῖσιν ἀσῶ φρένα, μήθ’ ἀγαθοῖσιν τερφθῆς ἐξαπίνης. См. В счастьи не возносись …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • εξάπινα — ἐξάπινα (AM) μτγν. τ. τού ἐξαπίνης, αιφνίδια, ξαφνικά («ἐξάπινα περιβλεψάμενοι», ΚΔ). [ΕΤΥΜΟΛ. Βλ. λ. εξαπίνης] …   Dictionary of Greek

  • внезапно — нареч., др. русск. запа, заапа надежда, ожидание , вънезапу вдруг , ст. слав. въ незаѣпѫ Зогр., въ незаѩпѫ Остром., вънезаапѫ Зогр., Мар., Ассем. (Розвадовский, RS 2, 99), русск. цслав. без запа, без заѩпа неожиданно , невъзапъ, невъзаапъ – то же …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • в счастье не возносись, лучше Богу помолись — Счастью не верь, беды не пугайся. В счастье не возносись в беде не унывай. Ср. Не будет, может быть, лелеять Судьба уж более тебя И ветр благоприятный веять В твой парус: береги себя! Державин. К первому соседу. Ср. Im Glück nicht stolz sein und… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

  • В счастьи не возносись — Въ счастьи не возносись (лучше Богу помолись). (Счастью не вѣрь) бѣды не пугайся. Въ счастьи не возносись, въ бѣдѣ не унывай. Ср. Не будетъ, можетъ быть, лелѣять Судьба ужъ болѣе тебя И вѣтръ благопріятный вѣять Въ твой парусъ: береги себя!… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • вънезапоу — (169) нар. Внезапно, неожиданно, вдруг: вънезапѹ коньчинѹ ихъ разѹмѣѥши (ἐξαίφνης) Изб 1076, 168 об.; и се вънезаапѹ чюдо бысть страшьно. ЖФП XII, 47б; вънезапѹ жена сѹхорѹка˫а побѣже к олтарю трепещющи… рѹкою. СкБГ XII, 22б; недѹгъмь ѹбо… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • TONSOR — inter familiares fuit. Ovid. l. 11. Metam. v. 182. Sed solitus longos ferrô resecare capillos Viderat hoc famulus. Quô proin ministeriô domesticô functus est Pantagathus ille, cuius Epitaphium cecinit Martialis, l. 6. Et quidem apud romanos diu… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • αίφνης — επίρρ. (Α αἴφνης) ξαφνικά, έξαφνα, αιφνιδίως νεοελλ. απροσδόκητα, ανέλπιστα. [ΕΤΥΜΟΛ. Το επίρρ., που απαντά παλαιότερα και συνηθέστερα με τη μορφή τού συνθ. εξ αίφνης, τόσο μορφολογικά όσο και από πλευράς σημασίας, φαίνεται να συνδέεται προς τα… …   Dictionary of Greek

  • εξάπινον — ἐξάπινον (Α) αμφθλ. γρφ. στον Ιπποκρ. αντί εξαπίνης* …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.